Time working: Th 2 - Th 6 8.00 - 17.00 Phone: 1900 2084

Vnexpress

VNTravel enters strategic alliance with global travel tech firm Yanolja Cloud

The strategic alliance between VNTravel and Yanolja Cloud – a global travel tech company will shed light on digital transformation to the hospitality industry in Vietnam. The strategic partnership between Yanolja Cloud and VNTravel will…

See more

Tripi C-Suite: Tourism application for management level

Tripi C-Suite có thể thay thế trợ lý, admin nhờ tích hợp đặt vé máy bay, phòng khách sạn nội địa, quốc tế… mang lại trải nghiệm mới lạ cho chuyến đi. Tripi là một…

See more